Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim

Thợ Rèn Thần Bí Lâm An vốn vang danh khắp thiên hạ bởi huyền cơ tài thuật nâng cấp trang bị Hoàng Kim. Nay một lần nữa, cao nhân lại làm thiên hạ một phen dậy sóng bởi bí kíp Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái!

Thực hư ra sao? Chỉ biết rằng nếu quý nhân sĩ sở hữu được Ngọc Trùng Luyện và đem theo trang bị Hoàng Kim Môn Phái đến chỗ cao nhân sẽ được ngẫu nhiên cải thiện chỉ số cho trang bị. Nếu có cơ duyên, trang bị sẽ đạt chỉ số thượng thừa mà vạn người phải thán phục!

Thời gian và đối tượng tham gia

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thợ Rèn Thần Bí
  • Vị trí: Lâm An (164/199)
  • Chức năng:
    • Phân tách & nâng cấp trang bị An Bang, Định Quốc.
    • Trùng luyện trang bị Hoàng Kim Môn Phái.
VLTK - Công Thành Chiến
Ngọc Trùng Luyện
  • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các sự kiện.
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
  • Công dụng: Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim.
  • Hạn sử dụng: 07 ngày từ lúc nhận.

Hướng dẫn & Lưu ý trùng luyện

Ngọc Trùng Luyện (số lượng theo hướng dẫn npc Thợ Rèn) + 01 Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

VLTK - Công Thành Chiến

Đối thoại Thợ Rèn Thần Bí > Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

 

VLTK - Công Thành Chiến

Đặt trang bị + Ngọc Trùng Luyện

Chắc chắn thành công với chỉ số nhận được ngẫu nhiên

Lưu ý:
Danh Sách Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái có thể trùng luyện:

Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa

Tứ Không Tử Kim Cà Sa

Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp

Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa

Ngự Long Tấn Phong Hộ yển

Vô Gian Thanh Phong Truy Y

Vô Ma Tử Khâm Cà Sa

Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối

Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y

Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên

U Lung Xích Yết Mật trang

Minh ảo Song Hoàn Xà Hài

Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa

Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa

Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc

Sâm Hoàng KimTiền Liên Hoàn Giáp

Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa

Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn

Địch Khái Cửu Đại Cái Y

Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển

Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa

Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên

Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào

Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội

Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào

Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi

Vụ ảo Ki Bán phù chú.

Bổn Trang Kính Bút!

Bản quyền ©2019 Phát hành duy nhất tại: volamctc.live
Địa chỉ: 51 Nguyễn Thái Học, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0931 480 363