Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Mở rộng rương 2, 3 , 4

Mở rộng rương 2: gặp Thẩm Cửu (Ba Lăng Huyện)

Hộp Gấm dùng để mở rộng rương 3


Cách dùng : Sử dụng hộp gấm (bán tại kỳ trân các) nhận được 12 tấm bản đồ tương ứng từ số 1 => số 12
Mang 12 tấm bản đồ kèm theo 1 ngựa 80 bất kỳ lại Thần Bí Thương Nhân tại Dương Châu để dùng tính năng mở rộng rương 3

Chức năng mở rương 4

Công thức đổi Phần thưởng
3 thủy tinh (mỗi loại 1 viên) + 50 huyền tinh cấp 1
+ 50 huyền tinh cấp 2 + 50 huyền tinh cấp 3
+ 1 cửu châu lệnh + 1 long huyết hoàn +
1 thiên bảo khố lệnh + 2 thiết la hán
+ 50 hành hiệp lệnh.
1 Thần Bí Chi Thư
NPC/vật phẩm liên quan Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thần Bí Thương Nhân
 • Vị trí: Tương Dương (194/199).
 • Công dụng:
  • Đổi nguyên liệu.
  • Nộp vật phẩm mở rương 4.
  • Chức năng vĩnh viễn.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thần Bí Chi Thư
 • Nguồn gốc: Vật phẩm đổi từ các nguyên liệu.
 • Tính chất: Được giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thần Bí Thương Nhân để mở rương.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày.
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Chìa Khóa Thần Bí
 • Nguồn gốc:  Kỳ Trân Các.
 • Giá: 40 tiền đồng.
 • Tính chất: Được giao dịch, xếp chồng, bán cửa hàng 0 lượng. Không thể ném ra.
 • Công dụng:  Nộp cho NPC Thần Bí Thương Nhân để mở rương.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày tính từ lúc mua.

Bản quyền ©2019 Phát hành duy nhất tại: volamctc.live
Địa chỉ: 51 Nguyễn Thái Học, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0931 480 363