Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng dẫn tham gia Võ Lâm Liên Đấu

  • Trang chủ
  • > Hướng dẫn tham gia Võ Lâm Liên Đấu

Hướng dẫn tham gia Võ Lâm Liên Đấu

1. Cách thức báo danh

2. Rời chiến đội

3. Tham gia thi đấu

4. Thời gian thi đấu

5. Quy tắc thi đấu

6. Quy tắc xác định thắng thua

7. Quy tắc xác định sát thương

8. Những trường hợp không được vào đấu trườngg

9. Cơ cấu giải thưởng

Cách thức báo danh:

- Người chơi đẳng cấp trên 100 có thể đến gặp NPC Sứ Giả Kiệt Xuất để tham gia báo danh Võ Lâm Liên Đấu.

 


- Trong thời gian nghỉ hay thi đấu, người chơi có thể đến Sứ Giả Liên Đấu ở Đại Lý, Dương Châu thành lập chiến đội để tham gia thi đấu

Thành thị Tên NPC đăng ký Tọa độ

Dương Châu

Sứ giả liên đấu

219/189

Đại Lý

Sứ giả liên đấu

199/197


- Tùy theo phương thức liên đấu mà cần lập tổ đội 1 người, 2 người hoặc 3 người


- Sau khi đăng kí thành công sẽ nhận được thông báo:


- Để mời bạn hữu vào chiến đội thì cần phải tổ đội với bạn hữu trước.Sau đó lại Sứ giả Liên Đấu để mời bạn hữu gia nhập nhóm.

Rời chiến đội:

- Trong thời kỳ nghỉ ngơi, người chơi có thể rời khỏi chiến đội. Sau khi rời khỏi chiến đội thì không thể nhận phần thưởng của cuộc thi và phần thưởng danh hiệu.

- Nếu như đội trưởng lựa chọn rời khỏi chiến đội thì tư cách đội trưởng chiến đội sẽ giao cho đội viên khác.

- Nếu như không có đội viên khác thì chiến đội đó sẽ giải tán.Trong thời kỳ thi đấu, chiến đội chưa tham gia thi đấu thì các thành viên trong đội có thể rời khỏi chiến đội.

- Chiến đội đã thi đấu sẽ không thể rời chiến đội.

- Để rời chiến đội lại đối thoại với Sứ giả liên đấu.

Tham gia thi đấu:

- Sau khi đăng ký và thành lập chiến đội thành công, đến gặp Sứ Giả Liên Đấu để vào đấu trường  tham gia tỷ võ.


- Sau khi chọn vào tham gia tỷ võ chiến đội sẽ được đưa vào khu vực đợi, khi tới giờ đấu đối thoại với NPC “Quan viên hội trường” chọn vào dòng tham gia.


- Chiến đội tham gia sẽ được hệ thống ngẫu nhiên xếp vào khu vực đợi tiếp theo để chia cặp đấu.

- Khi tới giờ thi đấu chính thức hệ thống sẽ ngẫu nhiên bắt cặp cho các đội trong khu vực đợi thi đấu.

Thời gian thi đấu:

- Đối với các ngày thứ 2 đến chủ nhật sẽ diễn ra 8 đợt thi đấu vào lúc 20h00 đến 21h00 và từ 22h00 đến 23h00.

Cả quá trình thi đấu (3 tuần) tổng cộng có 120 cuộc đấu, mỗi người chơi tối đa có thể tham gia 48 cuộc đấu.

- Bảng thời gian thi đấu (thời gian bắt đầu cuộc thi) trong bảng lấy thời gian của server làm chuẩn.

Trận đấu

 

Trận thứ 1

 

Trận thứ 2

 

Trận thứ 3

 

Trận thứ 4

 

Trận thứ 5

 

Trận thứ 6

 

Trận thứ 7

 

Trận thứ 8

 

Thứ 2

 

20:00

 

20:15

 

20:30

 

20:45

 

22:00 22:15 22:15 22:15
Thứ 3

 

20:00

 

20:15

 

20:30

 

20:45

 

22:00 22:15 22:15 22:15
Thứ 4

 

20:00

 

20:15

 

20:30

 

20:45

 

22:00 22:15 22:15 22:15
Thứ 5

 

20:00

 

20:15

 

20:30

 

20:45

 

22:00 22:15 22:15 22:15
Thứ 6

 

20:00

 

20:15

 

20:30

 

20:45

 

22:00 22:15 22:15 22:15
Thứ 7

 

20:00

 

20:15

 

20:30

 

20:45

 

22:00 22:15 22:15 22:15
Chủ nhật

 

20:00

 

20:15

 

20:30

 

20:45

 

22:00 22:15 22:15 22:15

 

Qui tắc thi đấu:

Qui tắc xác định thắng thua:

Qui tắc tính sát thương:

Những trường hợp không được vào đấu trường:

  1. Mang theo các loại PK hoàn (còn gọi là kem, thuốc như phi tốc hoàn, đại lực hoàn...)

  2. Mang theo Thiên Sơn bảo lộ và Bách Quả lộ ( kháng tất cả 15%).
     

  3. Trong hành trang và trên thanh trang bị không có loại dược phẩm nào (ít nhất phải có 1 bình máu).


     

Cơ cấu giải thưởng:

Thời gian nhận thưởng:

Cơ cấu giải thưởng:

 

Phần thưởng xếp hạng theo kết quả cuối cùng của chiến đội: lưu ý bổn trang có thể thay đổi phần thưởng điểm vinh dự cho phù hợp với nhu cầu thực tế Server

1. Thể loại Tam Đấu:
 

Thứ hạng

 

Phần thưởng
(mỗi thành viên trong chiến đội)

 

Hạng 1

8000 điểm vinh dự

 

Hạng 2

 

6000 điểm vinh dự

 

Hạng 3

 

5000 điểm vinh dự

 

Hạng 4

 

4000 điểm vinh dự

 

Hạng 5 đến 8

 

3000 điểm vinh dự

 

Hạng 9 đến 16

 

2000 điểm vinh dự

 

Hạng 17 đến 32

 

1500 điểm vinh dự

 

Hạng 33 đến 64

 

1000 điểm vinh dự

 

Hạng 65 đến 128

 

100 điểm vinh dự

 


2. Thể loại Đơn Đấu Tự Do:
 

Thứ hạng

 

Phần thưởng
(mỗi thành viên trong chiến đội)

 

Hạng 1

 

8000 điểm vinh dự

 

Hạng 2

 

6000 điểm vinh dự

 

Hạng 3

 

5000 điểm vinh dự

 

Hạng 4

 

4000 điểm vinh dự

 

Hạng 5 đến 8

 

3500 điểm vinh dự

 

Hạng 9 đến 16

 

3000 điểm vinh dự

 

Hạng 17 đến 32

 

2500 điểm vinh dự

 

Hạng 33 đến 64

 

2000 điểm vinh dự

 

Hạng 65 đến 128

 

100 điểm vinh dự

 

Hạng 129 đến 256

 

100 điểm vinh dự

 

Hạng 257 đến 512

 

100 điểm vinh dự

 


3. Thể loại Đơn Đấu Môn Phái:
 

Thứ hạng

 

Phần thưởng
(mỗi thành viên trong chiến đội)

 

Hạng 1

 

3000 điểm vinh dự

 

Hạng 2

 

2000 điểm vinh dự

 

Hạng 3

 

1600 điểm vinh dự

 

Hạng 4

 

1200 điểm vinh dự

 

Hạng 5 đến 8

 

800 điểm vinh dự

 

Hạng 9 đến 16

 

600 điểm vinh dự

 

Hạng 17 đến 32

 

500 điểm vinh dự

 

Hạng 33 đến 64

 

400 điểm vinh dự

 

Hạng 65 đến 128

 

300 điểm vinh dự

 


4. Thể loại Song Đấu Tự Do:
 

Thứ hạng

 

Phần thưởng
(mỗi thành viên trong chiến đội)

 

Hạng 1

 

10000 điểm vinh dự

 

Hạng 2

 

8000 điểm vinh dự

 

Hạng 3

 

7000 điểm vinh dự

 

Hạng 4

 

6000 điểm vinh dự

 

Hạng 5 đến 8

 

4000 điểm vinh dự

 

Hạng 9 đến 16

 

3000 điểm vinh dự

 

Hạng 17 đến 32

 

2000 điểm vinh dự

 

Hạng 33 đến 64

 

1000 điểm vinh dự

 

Hạng 65 đến 128

 

100 điểm vinh dự

Bản quyền ©2019 Phát hành duy nhất tại: volamctc.live
Địa chỉ: 51 Nguyễn Thái Học, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0931 480 363